psykose, psykotisk, psykotisk lidelse


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om psykose. 
Les om psykose, psykotiske sykdommer.

Om psykose.

Ofte bruker vi vanskelige ord for å beskrive psykiske lidelser. Psykose er et slikt fremmedord. Når vi bruker slike vanskelige ord kan det lett medføre at vi begynner å tro at lidelsen er vanskelig å forstå, og den får et mystisk skjær over seg. Det er derfor viktig å huske at vi snakker om følelsesmessige psykologiske problemer hos mennesker, reaksjoner som kan ramme alle, bare påkjenningen blir stor nok. Nevrose er "lette" psykiske problemer, psykose er "tyngre" psykiske problemer.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Kanskje noen som står deg nær har oppført seg rart, på en måte som ikke bare er vanskelig oppførsel. Kanskje har de hørt stemmer inni hodet. Eller de inbiller seg at de blir straffet og spionert på. Kanskje har de sluttet å sove om natten. Eller begynt å unngå folk. Eller er følelsene de viser vanskelige å forstå? Dette er bare noen av symptomene som sammen fører til at legene stiller diagnosen psykose.

Plutselig får psykose en personlig betydning. Det er navnet på den oppførselen som har forvirret oss og skremt oss og av og tilgjort oss sinte. Vi reagerer på forskjellige måter når vi får høre denne diagnosen. Noen ganger fører det til lettelse, det å vite at det i alle fall finnes en grunn til denne oppførselen. Noen ganger gir det en følelse av tap, som vanligvis er større enn lettelsen. Tap av den opprinnelige personen som en gang var glad, vennlig og trygg og som såg ut til å ha en lysende fremtid. Nå er dette en annen, som kanskje er lei seg, engstelig, uforutsigbar og noen ganger urolig. Noen ganger vil vi ha skyldfølelse - Har jeg gjort noe som kan ha forårsaket dette? Hva galt har jeg gjort? Hadde jeg vært en bedre forelder eller partner, bror eller søster, sønn, datter eller venn, så kanskje dette ikke ville ha skjedd.. Disse reaksjonene er svært vanlige og de fleste pårørende har dem. Men fremfor alt så stiller vi spørsmål.. Hva èr egentlig psykose? Hva forårsaket det? Hvordan skal vi fortelle det til andre? Hvordan behandles det? Og hva kan skje på lang sikt? Her skal vi ta opp emnet rundt psykose og prøve å forklare hva psykose er og hva som skjer med den personen som er rammet av psykose.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 

HVA ER EGENTLIG PSYKOSE?

Hva er psykose.. Enkelt sagt er psykose en forvirringstilstand. I utgangspunktet kan alle mennesker bli så forvirret at det kommer inn under psykosebegrepet, avhengig av livssituasjon og ytre stressfaktorer sett i sammenheng med individuell personlighetsutforming og den måten vi takler stress på. Som så mange andre medisinske utrykk har psykose i sinn opprinnelse to greske ord - psyche (psyxh) som betyr sinn (som i psykologi, studiet av sinnet) og osissom betyr sykdomstilstand (som i trombose som er en sykdom i sirkulasjonssystemet, blodpropp.)

En slik forvirringstilstand oppstår ikke av ingenting eller av seg selv. Nesten alltid forutgås forvirringen, eller sammenbruddet om man vil, av en kortere eller lengre periode med generelle tegn på psykiske problemer. Dette kan være angst, uro, tristhet, tiltaksløshet, isolasjon og andre tegn på psykisk lidelse. Sammenbruddet forutgås ofte også av at sanseintrykkene forandres og forsterkes. Lyder kan bli ubehagelige høye (som f.eks ved en hasjrus) rommet føles mindre osv. Når disse problemene består over tid øker den mentale påkjenningen slikt at vi til slutt får et totalt sammenbrudd med forvirringen eller psykosen som det neste stadium i sykdomsutviklingen. Vi kaller fasen før psykosegjennombruddet for "varselfasen" eller med fremmedordet "prodomalfasen". Den syke vil så gjennomgå en kortere eller lengre periode hvor gan gradvis mister grepet på virkeligheten, en overgangsfase, som er preget av at personligheten føles å gå i oppløsning. I denne fasen befinner man seg i en slags uvirkelighetstilstand.

Alle kan bli alvorlig forvirret som ved en psykose, d.v.s. alle kan bryte sammen, bare presset (stresset) er stort nok. Men, det som er stress for deg er ikke stress for meg, og omvendt. Hvordan vi takler slike typer stress har med den enkeltes personlighet og tidlige erfaringer å gjøre. Vi snakker derfor om opplevd stress som det som er viktig for hvordan vi reagerer.  Når noen blir syk på denne måten og mister kontakt med virkeligheten, kalles det en psykotisk opplevelse. Mennesker som har erfart dette kaller det ofte å miste kontrollen, bli gal eller få en følelse av at alt sprenges - noe som kanskje er en bedre beskrivelse!

 

Med tiden til hjelp og med skikkelig behandling kommer folk seg etter psykotiske episoder. En del vil aldri oppleve det igjen. For dem som opplever en ny episode kalles tiden hvor de føler seg relativt bra for remisjon. Med varierende grad av støtte kan da mange av dem som har enkelte episoder leve et tilfredstillende liv mesteparten av tiden.

Side |1| Side |2| Side |3| Side |4|

 

 

  psykose, psykotisk, psykotisk lidelse

  psykose, psykotisk, psykotisk lidelse

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse