PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

Ansettelse av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Data fra ulike nasjonale spørreundersøkelser i USA finner ut at nærmest halvparten av de med mentale lidelser jobber blant mange ulike stillinger, den type gruppe mennesker har en arbeidskapasitet på rundt 2/3 av den gjennomsnittelige befolkningen.

Mer en 1/3 av de med alvorlige psykiske lidelser jobber også og mange holder høye stillinger. Blant de med schizofreni, en diagnose som holdes for nærmest uhelbredelig, er mer enn 1/5 i jobb og 12% jobber fulltid. Vår analyse indikerer veldig mange ulikheter når det gjelder type arbeid de med psykiske lidelser har.

De fleste med psykiske lidelser er villige og motiverte til å jobbe og noen ,tilogmed hos de værst diagnoserte og mest alvorlige psykiske lidelser, holdes det jobber med de mest krevende arbeidstypene som finnes.Det er vel dokumentert at mennesker med psykiske sykdommer som schizofreni og andre alvorlige psyksike sykdommer har angst og dårligere funksjon enn andre friske. Media og stigmatiseringen av de psykisk syke som aggressive og voldsutøvende har gjort det vanskeligere for den psykisk syke å få seg arbeid ettersom arbeidsgivere er mer tilbakeholdne på å dele ut arbeid til psykisk lidende. Av denne grunn holder mange psykisk syke tilbake informasjon om dems psykiske tilstand og psykiatriske diagnoser opp gjennom tiden. Forsøk med tiltaket jobbmestrende oppfølging har ført til at flere personer med en psykisk lidelse kommer, eller blir i jobb. NAV utvider tilbudet, og i 2008 vil tiltaket tilbys i totalt sju fylker.

– Forsøket i Oslo viser at også alvorlig psykisk syke kan jobbe med litt oppfølging og tilrettelegging. Det er ofte ikke så mye som skal til for å få det til å fungere. Ansatte og ledere i bedrifter som har hatt deltakere i forsøket har fått økt kunnskap om psykiatri, og redskaper til å håndtere psykisk sykdom. Det er med på å åpne arbeidslivet for psykisk syke, sier Oftedal.  

panikkangst medisin Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet?5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak. Klikk her for å bestille 5-HTP!


Les andre artikler som er psykisk helse relaterte nedenfor:

Orthomolekylær medisin.
"De fant at behandling med megadoser hadde god effekt. 90 % av pasientene ble bra."
Les artikkelen
Psykisk syke & tobakk.
"De med psykiske lidelser røyker også mer sigaretter per dag enn andre røykere og er mer villige til å røyke tobakk helt ned til filteret.
"
Les artikkelen
       
Hasj & psykose/schizofreni.
"Å røyke bare en "joint" øker sjansene for schizofreni med mer enn 40%, rapporterer Daily Mail. Røyking tidlig i livet gir en økt risiko..
"
Les artikkelen
Alkohol & depresjon.
"Det har blitt bevist at alkohol fører til depresjon. Depresjon er en tilstand av pressende følelser som håpløshet, tristhet, ulykkelighet med en negativ måte å se livet på.
"
Les artikkelen

 

  psykiske lidelser, psykiske sykdommer, psykiatriske medisiner

  psykisk lidelse

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse