hasjpsykose, psykose og hasj, cannabis psykose,, marijuana psykose


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

Hasj og psykotiske lidelser.

Cannabis, også kalt hamp, er en gruppe planter som blant annet inneholder den psykoaktive substansen Tetrahydrocannabinol (THC). Det er et av verdens mest brukte rusmiddler, og bare koffein, alkohol og nikotin er mer brukt. Betegnelsen
brukes om rusmidler som blir fremstilt av artene indica og sativa. De vanligste formene av cannabis er hasjisj og marijuana. Det forekommer også cannabisolje. Fremstilling og omsetning av cannabis er i de fleste land, inklusive Norge, forbudt.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

hasjpsykose, psykose og hasj, cannabis psykose,, marijuana psykoseÅ røyke bare en "joint" (hasj-sigarett) øker sjansene for schizofreni med mer enn 40%, rapporterer Daily Mail. Cannabis "kan være årsaken til en av 7 schizofrene lidelser og andre tragiske mentale sykdommer," er det sagt. The Times mente at storforbrukere av
cannabis har "mer enn dobbelt så store sjanser for å lide av psykiske sykdommer." En firedel av dem som utvikler psykose har nylig brukt hasj. Røyking av hasj tidlig i livet gir en betydelig økt risiko for å utvikle alvorlig psykisk sykdom. Det viser forskning som er gjort ved Ullevål universitetssykehus i Oslo, skriver Dagsavisen. "Mange ungdomme
tror at hasj ikke er spesielt helsefarlig, men noen kan utvikle svært alvorlige psykiske lidelser av å bruke hasj. Det ser ut til at risikoen for å utvikle psykoser hos denne gruppa er betydelig større enn for normalbefolkningen i Oslo," sier forskningsstipendiat og overlege Petter Andreas Ringen. Han arbeider ved Ullevål universitetssykehus
og har undersøkt 265 pasienter med psykotiske lidelser.

 

Mange psykiatere og forskere idag tror at cannabis er en stor årsaksfaktor til psykose. Genetiske rapporter og forskninger har vist at blant de som har visse versjoner av COMT (Catechol-O-Methyl) genet har større sjanser for å utvikle psykose når cannabis er blitt brukt. Altså, sånn enkelt sagt så er hyppig bruk av hasj av ungdom noe som øker risikoen
for psykotiske symptomer senere i livet.

Les andre artikler som er psykisk helse relaterte nedenfor:

Psykisk helse & arbeid.
"..arbeidsgivere er mer tilbakeholdne på å dele ut arbeid til psykisk syke. Av den grunn holder mange tilbake informasjon.."

Les artikkelen
Orthomolekylær medisin.
"De fant at behandling med megadoser hadde god effekt. 90 % av pasientene ble bra."
Les artikkelen
       
Psykisk syke & tobakk.
"De med psykiske lidelser røyker også mer sigaretter per dag enn andre røykere og er mer villige til å røyke tobakk helt ned til filteret.
"
Les artikkelen
Alkohol & depresjon.
"Det har blitt bevist at alkohol fører til depresjon. Depresjon er en tilstand av pressende følelser som håpløshet, tristhet, ulykkelighet med en negativ måte å se livet på.
"
Les artikkelen

 

 

 

 

 

  hasjpsykose, psykose og hasj, cannabis psykose,, marijuana psykose