alkohol depresjon, deppa av alkohol, trist alkohol


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

Hvordan alkohol fører til depresjon.

Det har blitt bevist at alkohol fører til depresjon. Depresjon er en tilstand av pressende følelser som håpløshet, tristhet, ulykkelighet med en negativ måte å se livet på. Det er vanskelig å fungere i hverdagen når man du lider av en depresjon da du er sliten og har mistet all energi, samtidig mangler man motivasjon til bare det å stå opp av sengen. Det er også viktig å huske på at depresjon skaper angst i mange tilfeller, sånn at mange som lider av en depresjon vil også få angst i tillegg. I tillegg øker vekten hos en som drikker alkohol veldig mye p.g.a. det høye kalori-innholdet i
alkohol.

Depresjonen skapt av alkohol begynner først i din fysiske kropp. Først så senker alkohol serotonin nivået og norepinephrine nivåene i din hjerne, disse skaper en god følelse, tilstander av lykke og får deg til å føle deg normal. Anti-depressive medisiner er ment til å bygge disse stoffene opp igjen. Etter en lang tid med drikking kan disse stoffene gå ned til null og det vil da ta lang tid før disse hjernestoffene når opp til hvor de må være. En studie ble fulgt opp av mennesker som bare drakk en drink om dagen og som sluttet å drikke i 3 måneder. Depresjonen nærmest forsvant, men man kan tenke seg hvor lengre tid det vil ta for en daglig alkoholiker.

 

 
Alkohol fjerner alle vitaminene etter en alkohol konsumering. Det fører til en raskere aldring av hjernen og hos eldre mennesker, senilitet.Alkohol kan aktivere genet som har blitt linket til depresjon og andre mentale sykdommer. Resultatet av en slik aktivering kan føre til, ikke bare depresjon men hjerneslag og maniske episoder også. Selv om de fleste alkohol drikkere sammenligner depresjon med deres mentale og følelses-liv så er det et faktum at depresjon kan skapes p.g.a. din fysiske tilstand etter et resultat av alkohol konsumering. Å drikke for å dempe ned angst og depresjon fungerer i det korte løpet men på lengre sikt vil det øke dramatisk din depresjon og angst, derfor fraråder mange leger pasientene sine fra å bruke alkohol som medisin.

trist lei Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!

Les andre artikler som er psykisk helse relaterte nedenfor:

Psykisk helse & arbeid.
"..arbeidsgivere er mer tilbakeholdne på å dele ut arbeid til psykisk syke. Av den grunn holder mange tilbake informasjon.."

Les artikkelen
Orthomolekylær medisin.
"De fant at behandling med megadoser hadde god effekt. 90 % av pasientene ble bra."
Les artikkelen
       
Psykisk syke & tobakk.
"De med psykiske lidelser røyker også mer sigaretter per dag enn andre røykere og er mer villige til å røyke tobakk helt ned til filteret.
"
Les artikkelen
Hasj & psykose/schizofreni.
"Å røyke bare en "joint" øker sjansene for schizofreni med mer enn 40%, rapporterer Daily Mail. Røyking tidlig i livet gir en økt risiko..
"
Les artikkelen

 

 

 

  alkohol depresjon, deppa av alkohol, trist alkohol

  alkohol depresjon, deppa av alkohol, trist alkohol