antipsykotiske medisiner, antipsykotika


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om antipsykotiske medisiner/antipsykotika. Om medisiner for psykose.
Informasjon om antipsykotiske medisiner. Sliter du med psykose? Les om psykose og medisinering her. 

Hva heter de antipsykotiske medisinene og hva er de virksomme stoffene?
Legg merke til at noen preparater har samme virkestoff men selges under forskjellig navn.

PREPARAT VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM TYPE
Clozapino Clozapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Largactil Klorpromazin Injeksjon/tabletter Høydosepreparat
Leponex clozapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Nozinan Levopromazin Injeksjon/tabletter Høydosepreparat
Seroquel Quetiapin Tabletter Atypisk høydosepreparat
Solian Amisulpirid Tabletter Atypisk høydosepreparat
Truxal Klorprotixen Tabletter Høydosepreparat
Cisordinol (acutard) Zuklepentixol dråper, inj. tabletter Mellomdosepreparat
Cisordinol Depot Zuklepentixol Depotinjeksjon Mellomdosepreparat
Esucos Dixyrizan Tabletter Lavdosepreparat
Fluanxol Flupentixol Tabletter Lavdosepreparat
Fluanxol Depot Flupentixol Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Haldol Haloperidol Inj., tabletter Lavdosepreparat
Haldol Depot Haloperidol Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Risperdal Risperidon Mikstur, tabletter Atypisk lavdosepreparat
Siqualone Flufenazin Tabletter Lavdosepreparat
Siqualone Decanoat Fluefenazin Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Stemetil Proklorperazin Supp, tabletter Lavdosepreparat
Trilafon Perfenazin Dråper., injeksjon, depotttabl/tabl. Lavdosepreparat
Trilafon Dekanoat Perfenazin Depotinjeksjon Lavdosepreparat
Zeldox Ziprasidon Inj.,kapsler Atypisk lavdosepreparat
Zyprexa Olanzapin Tabletter, smeltetabletter Atypisk lavdosepreparat

Sju preparater skiller seg ut og kalles ATYPISKE antipsykotiske medisiner. To av disse (Clozapin & Leponex) vil få spesiell omtale i eget kapittel. De fem andre (Risperdal , Seroquel, Solian, Zeldox og Zyprexa) blir omtalt i dette kapittelet. Et preparat, Serdolect, var på markedet en kort stund, men ble midlertidig trukket tilbake fordi det kunne gi rytmeforandringer i hjertet. Spesielt var man redd for å behandle pasienter med hjertesykdom. Enkelte pasienter bruker likevel preparatet fortsatt. Serdolect er ikke tatt med i tabellen over, men beskrivelsen i dette heftet omfatter også Serdolect.

HØYDOSEPREPARATER LAVDOSEPREPARATER
Sterkt beroligende Mindre beroligende
Sterkt søvndyssende Gir mindre tretthet
Døgndosen gjerne over 100mg Døgndose

Tabellen over gjelder spesielt de gamle preparatene, samt de atypiske legemiddlene Clozapin & Leponex.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 
Hva brukes antipsykotiske medisiner (nevroleptika) for?
De brukes først og fremst ved alvorlige sinnslidelser med psykotiske symtpomer. Så godt som alle psykoser starter med milde symptomer. Får symptomene utvikle seg over lang tid uten behandling kan resultatet bli en kronisksykdom med langvarig og vanskelig behandling. Det gjelder derfor å komme i gang med behandlingen så tidlig som mulig. I små doser kan disse medisinene redusere angst og spenningstilstander. Enkelte av dem brukes mot søvnforstyrrelser, men nå foretrekkes som regel andre sovemedisiner. Antipsykotiske medisiner brukes også mot smerte, evt. i kombinasjon med andre smertestillende midler, for å øke effekten av disse.
depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Hvordan virker de antipsykotisk medisinene?
Vi vet at forskyvning i balansen av kjemiske signalstoffer i hjernen kan skje ved psykoser. Eks. på slike signalstoffer er serotonin, dopamin og noradrenalin, som hver på sin måte har med overføringer av impulser i sentralnervesystemet å gjøre. Akkuratt hvordan antipsykotiske medisiner påvirker disse er bare delvis kjent men vi regner med at medisinene hjelper til med å normalisere den kjemiske balansen. Dermed dempes eller fjeernes tankeforstyrrelser, vrangforestillinger, angst og andre psykosesymptomer.

Når skal jeg ta de antipsykotiske medisinene? 
Som an vist av legen. Det viktigste ved dosen er at antallet tabletter pr. døgn blir riktig fra dag til dag: Fordelingen i løpet av dagen på en eller to doser spiller mindre rolle, på grunn av den lange virketiden. Prøv likevel å ta tablettene til samme tid hver dag og gjerne til måltid siden dette er enklere å huske. De kan nemlig tas både til og mellom måltider. Høydosepreparatene kan gi utpreget trøtthet. Hvis bruksanvisningen angir å ta dem en gang daglig, velg da ved sengetid siden de kan hjelpe deg til å få sove.

 
Hvordan skal de tas?
Vanlige tabletter kan knuses eller tygges men skal helst svelges med 1/2 glass vann mens du står oppreist. Dette for å være sikker på at de når magesekken og ikke setter seg fast i halsen. Noen tabletter er ovetrukket med en hinne av f.eks gelatin, for å gjøre dem lettere å svelge eller fordi virkestoffet i tablettene kan gi allergi ved håndtering. Kunn ett preparat, Trilafon prolongatum er laget som depottabletter for å oppnp jevnere blodkonsentrasjon. Kapsler skal vanligvis svelges hele. Ved svelgevansker kan de åpnes og innholdet tas ut. Flytende medisiner skal tas med måleskje som fås på apoteket,. Rist flaska godt før bruk for å forhindre at legemiddelet synker til bunns og forårsaker at du får for lav dose i begynnelsen og for høy dose mot slutten av flasken.

Side |1| Side |2|

 

  antipsykotiske medisiner, antipsykotika

  antipsykotiske medisiner, antipsykotika